3/8″ * 1/4″ Tube Union Elbow

Description:

3/8″ * 1/4″ Tube Union Elbow