3/8″ * 3/8″ Tube Union Elbow

Description:

3/8″ * 3/8″ Tube Union Elbow